KÖPVILLKOR FÖR E-HANDEL HOS:

WWW.ESHOPANNABELLE.COM/NORD/

 

§ 1

Definitioner

1.”Webbsida” avser Säljarens webbsida: www.eshopannabelle.com/nord/sv

2. ”E-butik” avser e-butiken www.eshopannabelle.com/nord/sv där Säljaren erbjuder sina Produkter till försäljning.

3. ”Säljaren/”Vi”/”Oss”” avser BLM Sp. z o.o., registreringsadress Bielsko-Biala, ul. gen. Maczka 41/10a, 43-300 Bielsko-Biała, Polen, registrerat vid Tingsrätten i Bielsko-Biala under registreringsnummer KRS 472024, skatteidentifieringsnummer NIP 9372667053 och organisationsnummer REGON 243335940.

4. ”Kunden” avser den privatperson (konsument) som uppges som kund i samband med en beställning av Produkter via E-butiken, i det följande ocksa kallad för “du” / “dig” / “ditt” etc.

5. ”Produkter” avser varor som Säljaren erbjuder till försäljning via E-butiken

6. ”Köpvillkoren” avser dessa avtalsvillkor för e-handel hos www.eshopannabelle.com

§ 2

Allmänt

1. Dessa Köpvillkor gäller sasom avtal mellan dig som konsument och Säljaren och är tillämpliga för din registrering av konto hos E-butiken samt för alla beställningar av Produkter som du gör via E-butiken.

2.  Det är viktigt att du läser igenom dessa Köpvillkor noga tillsammans med ytterligare information som delges dig i samband med att du beställer Produkter i E-butiken sasom pris- och fraktuppgifter och säkerställer att du är OK med dem innan du beställer Produkter i var E-butik.

3. För att du ska kunna beställa Produkter i E-butiken krävs att du godkänner dessa Köpvillkor, att du har fyllt 18 ar, inte star under förmyndarskap och i övrigt har kapacitet att inga avtal. Om du är under 18 ar maste du ha malsmans tillstand för att kunna beställa Produkter fran oss.

4. Köpvillkoren ska följas av saväl dig som Kund som av oss som Säljare.

5. Köpvillkoren finns alltid publicerade pa var Webbsida pa ett sätt som gör det möjligt för dig att när som helst läsa, ladda ner, spara och/eller skriva ut dem.

§ 3

Beställning och ingaende av avtal

1. Säljaren tillhandahaller detaljerade uppgifter om Produkterna i E-butiken vilket särskilt innefattar uppgift om priser, betalnings- och leveransvillkor samt eventuella fraktkostnader och andra avgifter.

2. Genom att lägga ut Produkterna i E-butiken erbjuder Säljaren dig en möjlighet att lägga en order för att beställa en eller flera av Produkterna.

3. I samband med att du lägger en order behöver du välja vilken/vilka Produkter du vill beställa, vilket antal samt önskat betalnings- och leveranssätt.

4. Ordrar kan läggas i E-butiken dygnet runt alla dagar.

5. Avtal om köp av Produkter som du valt att beställa fran Säljaren ingas mellan dig och Säljaren när Säljaren accepterar din beställning om att köpa Produkterna ifraga genom att du far en beställningsbekräftelse fran Säljaren per e-post.

6. Efter att Säljaren har erhallit ordern fran dig behöver Säljaren omedelbart verifiera att order- och kunduppgifterna för den aktuella beställningen är korrekta. I samband med detta kan Säljaren behöva kontakta dig sasom för att verifiera nagon uppgift eller säkerställa att de uppgifter som anges avseende leveransadress i ordern stämmer.

7. Om Säljaren blir uppmärksammad pa att order- eller kunduppgifterna är felaktiga ska Säljaren i första hand söka kontakt med Kunden för att rätta uppgifterna. Visar det sig vara omöjligt att kontakta Kunden eller rätta felen, förbehaller sig Säljaren rätt att annullera ordern och, om möjligt, kontakta Kunden för att informera om detta. Har Kunden betalat ordern betalar Säljaren tillbaka sadan eventuell förskottsbetalning inom 14 dagar fran det att ordern annulleras.

8. Säljaren ska göra sitt yttersta för att utbudet i E-butiken ska vara aktuellt. I händelse av att Säljaren accepterar en order för Produkt/Produkter som visar sig vara slutsald(a) eller av annat skäl inte är tillgängliga för Säljaren och därmed inte möjliga för Säljaren att leverera till Kunden ska Säljaren meddela detta till Kunden per e-post. För det fall Kunden har betalat för ordern i förskott betalar Säljaren tillbaka sadan eventuell förskottsbetalning inom 14 dagar fran det att ordern annullerats av Säljaren.

§ 4

Pris- och Betalning

1. För varje order gäller det pris som anges för Produkterna i samband med din beställning via E-butiken. Vi reserverar oss för eventuella tekniska fel, tryckfel eller felskrivningar. Alla vara priser anges i svenska kronor och inkluderar moms, momsen redovisas pa bestälningsbekräftelsen/kvittot.

2. Kund väljer ett av följande betalningssätt:
  a. direkt bankbetalning (Payson Checkout)
  b. PayPal
  c. kortbetalning (betaltjänsten P24)

3. Du kan betala med följande kreditkort: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 5

Leverans

1. Produkterna levereras med kurirföretaget DHL till ett utlämningsställe för paket nära dig (för större paket) eller hem till dig (för mindre paket som far plats i din brevlada).

2. Leveranskostnaden är 95 kronor. Vid beställningar över 500 kronor är leveransen gratis.

3. Leveranskostnaden ska betalas av Kunden om inte annan information lämnas fran Säljarens sida i E-butiken.

4. Om Kunden beställer flera Produkter kan Säljaren välja att skicka Produkterna till Kunden uppdelat i flera paket och med separata leveranser. Detta ska dock inte paverka Kundens leveranskostnad som alltid ska vara densamma och överensstämma med vad Kunden informerats om i samband med beställningen.

5. Beställda Produkter skickas till Kunden efter att Kunden har erlagt betalning.

6. Uppskattad leveranstid är 3 till 7 vardagar.

7. Säljaren förbehaller sig att längre leveranstider kan förekomma i samband med specialerbjudanden beroende pa exempelvis antalet pagaende ordrar.

8. Äganderätten till Produkterna överförs till Kunden vid den tidpunkt da Kunden mottar Produkterna.

§ 6

Hallbarhetstid

För de flesta av Produkterna finns en symbol eller tidsangivelse pa produkten som indikerar produktens hallbarhetstid efter öppning. Hudvardsoljor har en hallbarhetstid pa 6 manader och övriga sminkprodukters hallbarhetstid är 12 manader fran det att de öppnats.

Notera att hallbarhetstiden paverkas av hur du förvarar och använder produkten. Vi rekommenderar dig särskilt att inte förvara Produkterna för varmt eller utsätta dem för direkt solljus.

Om du har fatt nagon allergisk reaktion av produkter som du köpt fran oss kan du kontakta kundtjänst.

§ 7

Angerrätt

1. Du har alltid rätt att angra din beställning inom 14 dagar. Du behöver inte ange nagon anledning till varför du väljer att angra dig.

2. Angerrätten ska utövas inom 14 dagar fran det datum da du (eller eventuell annan person som du uppdragit att motta dina varor) mottog den sista av de Produkter som din beställning omfattar.

3. Utövande av angerrätt samt retur sker genom att du (inom tidsfristen om 14 dagar) fyller i var returblankett i bilaga 1 till dessa Köpvillkor och skickar ifylld blankett tillsammans med de Produkter som du vill returnera till: BLM Sp. z oo, ul. gen. Maczka 41/10 a, 43-300 Bielsko-Biała, Polen

4. Observera att angerrätten ej gäller för sminkprodukter som är öppnade, använda eller pa nagot sätt förstörda eller skadade sasom att försegling eller originalförpackning är bruten. Detta pa grund av hälso- och hygienskäl. Om de aktuella Produkterna omfattas av angerrätten men Säljaren fastställer att de Produkter som returnerats pa annat sätt minskat i värde som en följd av Kundens hantering av Produkterna har Säljaren rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar de aktuella Produkternas nuvarande värde jämfört med Produkternas ursprungliga värde.

5. Produkter som returneras ska packas sa att de inte skadas vid frakten. Säljaren ansvarar inte för Produkter som returneras av Kund under den tid som de skickas tillbaka till Säljaren fran Kund med anledning av angerrätt eller reklamation.

6. Kunden betalar själv kostnaden för returfrakt i samband med utövande av angerrätt.

7. Säljaren ska omedelbart efter att ha erhallit returpaketet verifiera om angerrätten kan utövas.

8. Om Säljaren fastställer att angerrätten gäller ska Säljaren senast 14 dagar efter det att vi mottog ditt returpaket aterbetala det belopp som du erlagt för de Produkter som angerrätten omfattar. Vi kommer att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

§ 8

Reklamationer

1. Upptäcks en fysisk skada pa varan (t ex Produktens förpackning är skadad), far detta reklameras.

2. Säljaren görs sitt bästa för att leverera felfria Produkter. Säljaren undersöker Produkterna innan de skickas till Kund. Skulle Produkterna du beställt trots detta vara trasiga eller felaktiga när de anländer till dig har du tre ars reklamationsrätt pa ursprungliga fel fran den dag du mottar de aktuella Produkterna.

3. Kund som önskar göra gällande fel avseende beställda Produkter ska sa snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Säljaren skriftligen per e-post till: ask@annabelleminerals.com.

4. I reklamationsmeddelandet ska Kunden uppge sitt namn, sin address och sin e-post.

5. Säljaren ska hantera reklamationer inom 14 dagar fran mottagen reklamation fran Kund.

6. Säljaren ska meddela Kunden sitt beslut angaende reklamationen. Detta ska ske skriftligen.

7. Produkter som returneras ska packas sa att de inte skadas vid frakten. Säljaren ansvarar inte för Produkter som returneras av Kund under den tid som de skickas tillbaka till Säljaren fran Kund med anledning av angerrätt eller reklamation.

§9

Tillämplig lag och tvistlösning

1. Köpvillkoren regleras av svensk lag. Vid tvist hänvisas Kunden till ARN som nas via webbsidan: www.arn.se och per post enligt adressen nedan. Säljaren följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

2. Vid eventuell tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av Köpvillkoren ska Säljaren och Kunden i första hand försöka komma överens. Tvisten ska annars prövas av svensk domstol.
3. Som konsument har du som Kund även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning pa nätet (ODR, Online Dispute Resolution) som du nar via: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 10

Övrigt (kontakt, överlatelse, rättigheter & force majeur)

Övrigt (kontakt, överlatelse, rättigheter & force majeur)
1. Vill du fraga nagot, tycka till eller dela med dig av en tanke gällande var E-butik eller Produkter? Skicka e-post till: ask@annabelleminerals.com

2. Samtliga immateriella rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter till Produkterna, E-butiken och allt innehall däri inklusive produktnamn och varumärken tillkommer Säljaren eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag.

3. Säljaren är befriad fran ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlatenhet att handla beror pa ett hinder utanför Säljarens kontroll som Säljaren inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit sasom men inte begränsat till krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av digitala tjänster som orsakats av ovanstaende. Detsamma gäller om underleverantör till Säljaren drabbas av hinder som avses i denna punkt.


Dessa Köpvillkor gäller fr.o.m. den 1 maj 2018 och tills vidare. För varje avtal som ingas mellan Säljaren och Kunden tillämpas den version av Köpvillkoren som gäller den dag da avtalet ingas.

***


Bilaga 1 – returblankett
Mottagare: BLM Sp. z oo, ul. gen. Maczka 41/10 a, 43-300 Bielsko-Biała, Polen
Härigenom vill jag/vi(*) utöva min/var angerrätt avseende följande varor:LP Produktnamn Antal Pris
1
2
3
4

Beställningsdatum (*) / leveransdatum (*):

                                           

Kundens för- och efternamn:

                                           

Kundens adress:

                                          

Kundens namnteckning:

                                          

Datum:

                                           

(*) radera om ej tillämpligt